Stichting OranjeRun.nl
Over OranjeRun.nl

Stichting OranjeRun.nl

Over stichting OranjeRun.nl

De Stichting OranjeRun.nl uit Oldehove wil mensen blijvend in beweging laten komen. Ofwel hardlopend, fietsend of wandelend en wordt hierbij ondersteund door het NOC/NSF, de KNBLO en Atletiekunie vanwege deze doelstelling.

Eén van onze doelstellingen is het in beweging krijgen en houden van mensen. Zo stimuleer je naast de fysieke gezondheid ook de geestelijke of sociale gezondheid. Sporten doe je immers met zijn allen. Daarnaast beogen we het promoten van het nationaal landschap Middag-Humsterland, want wat is er mooier dan wandelend of hardlopend genieten van een prachtige omgeving? 

In 2009 heeft de eerste editie van de OranjeRun in het Nationaal Landschap Middag Humsterland plaatsgevonden. Ongeveer 700 deelnemers jong en oud uit Noord Nederland hebben deelgenomen. Hiermee was de eerste editie meer dan geslaagd.

De ambitie van de OranjeRun is om het evenement de komende jaren toegankelijk te maken voor mensen (ook jeugd) met een beperking. In 2010 zijn er wandeltochten aan de run toegevoegd. In 2012 is de avond-wandelvierdaagse toegevoegd en  in 2013 komen daar ook nog vier vogel- observatie- wandeltochten bij . Hiermee willen we een nog breder publiek bereiken.

Met al deze sportieve evenementen willen we zowel jong als oud in beweging krijgen en houden.Tot ziens op een van onze evenementen.


Laurens Mos

Voorzitter Stichting OranjeRun.nl

 

Home Contactformulier Inhoudsopgave Login

CMSimple | ge-webdesign.de
Beheer : Christiaan Heidema

 
nach oben